HELP Start Grundpaket

2 600 kr
Upphovsman: Malin Holmberg
Åldersnivå: Från 11 år (åk 5)
ISBN/best.nr: 978 91 86147 73 0
Moms: 25%

Engelskan är vårt främsta världsspråk men är samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Personer med dyslexi får ofta stora problem med skriven engelska. Därför behövs den speciella pedagogiken i HELP Start. Här arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet och ger gott om tid för överinlärning.

Materialet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade övningar i böcker och datorprogram. Det är roligt, laborativt och ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet.

HELP Start utgår från modern forskning om dyslexi och tar hänsyn till både det som brukar vara problematiskt just för svenska elever i mötet med engelskan och de svårigheter som dyslexi ofta innebär. Materialet kan användas från skolår 5 upp till vuxenutbildning.

Grundpaketet innehåller:

  • datorprogram, lärarhandledning och instruktionsfilm (webbåtkomst)

  • 6 textböcker A-F, en för varje nivå

  • 6 arbetsböcker A-F, en för varje nivå

  • 296 st kort för användning på magnettavla

Professor Ingvar Lundberg har sagt så här om HELP Start:

”Malin Holmberg har lyckats med konststycket att förena nödvändig överinlärning och lustfyllt lärande. Eleven vägleds genom engelskans snåriga stavning och meningsbyggnad på ett unikt sätt som garanterar framgång. Det är sällan som jag med sådan entusiasm och övertygelse kunnat rekommendera ett läromedel som HELP Start. Jag gratulerar alla speciallärare och elever som får arbeta med detta förnämliga material.”

Malin Holmberg

har tagit fram materialet HELP Start.

Cecilia Lundh

har illustrerat materialet.
Titta gärna närmare på de här produkterna också
Träna begynnelsebokstäver
60 kr Köp

Om lättläst

Läsningen är vägen till språket. Vi satsar på lättlästa böcker från de allra yngsta och upp till unga vuxna.

Läs mer

Nya kataloger!

Vill du läsa våra kataloger

i digitalt format?

Här hittar du alla.

Gå vidare!

Om social träning

StegVis används i både förskolor och grundskolor för att träna barnens sociala & känslomässiga förmåga.

Läs mer

Nyhetsbrev / Katalog

från Nypon förlag.

Gå vidare!