Vägar till engelska vid läs och skrivsvårigheter

Hur ska man tänka som pedagog i engelska när det finns elever i klassen som har det kämpigt med att läsa och skriva? Det är frågor som Susanne af Sandeberg ägnat mycket tid åt. Hon är fil.mag i läs- och skrivsvårigheter och aktuell med en ny bok på Nypon förlag.

Så här beskriver Susanne syftet med boken, Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter.

– Jag vill ge inspiration till engelskundervisningen. Det finns många sätt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och boken belyser olika framgångsfaktorer. Men boken tar också upp den problematik som finns i dagens skola. Min förhoppning är att läsaren under läsningen ska stanna upp, reflektera och dra slutsatser, säger hon.

 

Engelska en rättighet

Att få lära sig engelska i skolan är både en jämlikhets- och en demokratifråga. Alla elever måste få samma möjligheter, men så är inte alltid fallet. Under många år har undervisning och läromedel i engelska huvudsakligen utgått från normalläsaren. Man har förutsatt att eleverna är läsare som snabbt får en omedveten känsla för underliggande språkstrukturer i språket.

 – För elever med läs- och skrivsvårigheter är det annorlunda, de har svårt att knäcka den engelska läskoden på egen hand. Om de inte får hjälp riskerar de att utsättas för ständiga misslyckanden när textmängderna ökar och kraven på läs- och skrivförmågan växer, fortsätter Susanne af Sandeberg.

 

Tid att reflektera

Boken är inget trollspö som sveper fram snabba, enkla lösningar för lektionerna. Vissa anpassningar för att underlätta för eleven kan visserligen läraren göra omedelbart. Men om man verkligen vill förbättra engelskundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter från grunden så krävs det något mer.

 – Lärarna behöver få tid att reflektera, diskutera och planera undervisningen. Det är engelsklärarna som är experter på sitt ämne och känner sina elever. Lärarna måste få tid att förbereda sina lektioner och att undervisa. Det kan också finnas behov av nya läromedel och fortbildning, avslutar Susanne av Sandeberg.