Film om källkritik i skolan

Den här filmen är värd att se. Den handlar om hur pedagoger på Gunnesboskolan i Lund, tillsammans med skolbibliotekarien Monika Staub Halling arbetar med källkritik. Det är en informativ film om hur källkritik genomsyrar undervisningen i alla ämnen . Eleverna får Aha-upplevelser då det gäller vad som möter dem på nätet.

Filmen är framtagen i samarbete med Skolverket.