Lättläst, nu också på arabiska!

Lättlästa böcker har fått en självklar plats på bibliotek och skolor. Insikten har ökat om värdet av lättläst för alla med någon form av lässvårigheter. Det gäller inte minst för dem som kämpar med att lära sig ett nytt språk. Tack vare lättläst kan man träna upp läsförståelsen och erövra språket. Vi har tagit fram flera av våra mest populära böcker på arabiska.

Du hittar alla våra arabiska titlar här »