Arbetsmaterial av författaren

Till den lättlästa versionen av Stjärnlösa nätter finns ett arbetsmaterial framtaget av författaren Arkan Asaad och pedagogen Linda Odén. Det ger konkreta exempel på hur man kan jobba med att utveckla läsförmågan. Det inspirerar även till att samtala, läsa och skriva så att varje läsare själv ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera.

Syftet med arbetsmaterialet är att eleverna ska få tilltro till sin språkliga förmåga och förbättra sitt självförtroende inom läsning. Materialet kompletterar Stjärnlösa nätter och är skrivet av författaren Arkan Asaad och pedagogen Linda Odén. Det ger konkreta exempel på hur man kan jobba med att utveckla läsförmågan.

Boken Stjärnlösa nätter, som arbetsmaterialet är framtaget för, bygger på Arkan Asaads egna erfarenheter och är en unik historia om hederskultur utifrån en ung mans perspektiv.

Här kan du beställa arbetsmaterialet till Stjärnlösa nätter.