Läslära för elever i svenska som andra språk

Du som känner väl till Nypon förlag vet att vi ger ut lättlästa böcker för barn och unga. Vi har också en liten utgivning av läromedel, anpassade för elever som av olika anledningar kämpar extra mycket med att lära sig läsa och skriva.

Jag vill passa på att uppmärksamma vår läslära Barnen på Rosenhöjd. Den består av en läsebok, en arbetsbok och en lärarhandledning. Barnen på Rosenhöjd vänder sig i första hand till elever på låg- och mellanstadiet som nyligen lärt sig svenska. Texterna är skrivna med enkel svenska som successivt utvidgar elevernas ordförråd. Texterna har ett tydligt bildstöd i illustrationerna. På Rosenhöjd bor barn från många olika kulturer. Vi får till exempel följa dem när det blir bröllop, när de julpysslar och när de funderar över olika yrken.

Läs mer om Barnen på Rosenhöjd här