DysseAppen – ny app för unga med läs- och skrivsvårigheter

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan leda till låg självkänsla och utanförskap, berättar Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB), som tillsammans med elever, föräldrar, specialpedagoger tagit fram ett tekniskt hjälpmedel för barn och ungdomar med dyslexi. DysseAppen är ett ideellt projekt för att inspirera ungdomar med dyslexi att tillsammans med lärare och föräldrar skapa smarta strategier för lärande.

Läs mer här…