Flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv

Den 8 mars 2017 bjuder SKED in till en föreläsning med titel Flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv. Föreläsningen vänder sig till pedagoger inom grund- och gymnasieskolan, och ger ökad kunskap om hur man tillsammans kan arbeta för att skapa en gynnsam lärmiljö, där flerspråkighet och olika bakgrund leder till inspiration och utveckling för både elev och lärare.

Tid: Onsdagen den 8 mars 2017 kl 9-16
Plats: Lasarettsaulan, Universitetssjukhuset i Lund, Centralblockets huvudentré, Entregatan 7

Läs mer här och anmäl dig via formuläret!