Begreppsförståelse för barn

Hur säkra är barnen på vardagsbegrepp när de börjar skolan? Astrid Frylmark_03beskFörstår alla de mest grundläggande saker som vardagsrutiner, färger, siffror, tid, och storlek?

Det här är väsentliga kunskaper för att till exempel kunna ta instruktioner och följa med i skolan redan från skolstarten. Astrid Frylmark och Maria Frylmark har bearbetat ett kartläggningsmaterial i begreppsförståelse. Det är tänkt som ett hjälpmedel för pedagoger och kan användas sista året i förskolan och året i förskoleklass.

Astrid Frylmark

Materialet utgår från övningar där barnet tillsammans med pedagogen ska svara på ett antal frågor. Svaren ger pedagogen underlag för att se vilka barn som behöver lite mer träning för att behärska innehållet i de grundläggande begreppen.

Materialet hittar du här.

Begreppsförståelse