Skolstegen – ger färdigheter för lärandet i skolan och livet

Nu kommer Skolstegen – ett läromedel som hjälper elever i förskoleklass och årskurs 1 att lära sig hantera starka känslor, empati, kamratskap och problemlösning. Materialet bygger på beprövad erfarenhet om vilka färdigheter barn behöver för att lyckas i skolan och livet. Det har utarbetats av forskare och pedagoger inom organisationen Committee for Children.

Genom materialet tränas färdigheter som hjälper eleverna att styra sig själva och hantera relationer och samspel. Något som främjar allt lärande i klassrummet. Dessutom fungerar materialet proaktivt och rustar eleverna inför kommande situationer i vardagen.

Skolstegen innehåller två läromedel, ett för förskoleklass och ett för årskurs 1. Båda består av fyra delområden: Färdigheter för lärande, Empati, Hantera starka känslor, samt Problemlösning och kamratskapsfärdigheter. Materialet kan användas separat men ger tillsammans en bra möjlighet till samarbete under dessa två tidiga år som är viktiga för en god skolgång.

Materialet består av:

  • Lärarvägledning för förskoleklass och årskurs 1
  • Temahäfte för förskoleklass
  • Temahäfte för årskurs 1
  • Skolstegen-musik
  • 28 fotografier i A3-format för förskoleklass
  • 24 fotografier i A3-format för årskurs 1
  • Fem planscher
  • Bilder med lyssnartips
  • USB-minne med föräldralänkar, Skolstegen-musiken med fotografierna i jpg-format

Vill du veta mer om Skolstegen? Beställ vår nya folder genom att mejla dina kontaktuppgifter till hej@nyponforlag.se.

Du kan också boka en utbildningsdag här »

Läs mer och beställ Skolstegen här »