Pedagogiskt material för förskolan – ny katalog!

Produktkatalog från Nyponförlag som innehåller det pedagogiska material som förlaget erbjuder. Bilden visar katalogen som har en skrattande pojke på framsidan.

Förskolan i fokus

Visst vill vi alla på olika sätt stödja och stimulera barnen i förskolan till att växa upp till trygga och självständiga individer. Vägen dit är lång, men grunden läggs i förskolan.

Vi har den största respekt för de förväntningar som finns på arbetet i förskolan. Här ska lek och allvar blandas och utgöra grunden till barnens fortsatta lärande.

Vi på Nypon förlag har fokus på språkutveckling. Vi vet att förutsättningarna för att klara övergången till skolan läggs redan i förskolan. Det är här den språkliga färdigheten och medvetenheten grundläggs.

Praktiskt och lekfullt lärande

I den här katalogen finns pedagogiskt material som har valts ut för att erbjuda den bästa lärmiljö till de barn du möter i ditt arbete. Många av våra artiklar är baserade på lekfullhet då leken är en grogrund för språket, särskilt i samspel med vuxna. Vi har också en hel del textlöst material och matematikprodukter, som tack vare sin utformning går att använda också på barn med ett annat modersmål än svenska.

Följer läroplanen

I katalogen finner du dessutom ett avsnitt med tester och dokumentationer för att på ett förnuftigt sätt få en överblick över både barnens språkliga nivå och deras utveckling. För att underlätta för dig att hitta i katalogen så har vi delat upp den efter huvuddragen i Läroplanen för förskolan.

Välkommen till Nypons katalog med material för förskolan, du beställer den här.

Lena Maria Nordstrand, förlagschef