Här ses vi på Bokmässan i Göteborg!

Nypon och Vilja förlag kommer att vara på plats på Bokmässan i Göteborg. Du hittar oss i vanlig ordning i monter C05:22. Kom förbi och kika på alla våra nyheter, köp böcker till specialpris och passa på att ställa frågor om lättläst och vår utgivning. Eller varför inte ge tips på vilka böcker vi borde bearbeta eller vilka författare vi borde jobba med.

Under mässan arrangerar vi också ett flertal seminarier. Här kan du läsa mer om dem:

Moa Eriksson Sandberg

TORSDAG

kl 11.40-12.00
Lättläst litteratur – bro eller vindbrygga?

Lättläst beskrivs ofta som en bro till läsning för alla. Om det stämmer: hur bygger vi bron och vem visar vägen? I ett samtal mellan Kerstin Lundberg Hahn, författare till lättlästa böcker, Lena Maria Nordstrand förlagschef på Nypon förlag och Monica Reichenberg, professor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet, utreds eventuella fallgropar när utgivningen av lättläst litteratur ökar.
Scen: Biblioteks & berättarscenen, D-hallen Monternummer D02:01

kl 13.130-13-50
Jag vill läsa om mig själv! Starka tjejer och förebilder i ungdomsböcker

Att läsa om litterära karaktärer som Pippi, Katitzi och Philip Pullmans Lyra har stärkt generationer av kvinnor och visat att det visst går att låta tjejerna ta plats. Hur gör vi det till en självklarhet att ungdomsböcker innehåller kvinnliga förebilder? Här samtalar författarna Katarina von Bredow, Pernilla Gesén och Moa Eriksson Sandberg om sina böckers starka och självständiga huvudpersoner.
Scen: F2

kl 16.30-17.00
Vägen till modersmålet via svenskan

Katarina von Bredow

Hur kan man jobba med läsning och skönlitteratur i modersmålsundervisningen? Aref Farman är lärare och översätter böcker från dari till svenska. Han pratar med förläggare Henny Holmqvist om hur han fördjupar sina elevers språkkunskaper på både svenska och modersmålet genom lättlästa böcker.
Scen: Mångspråkstorget

FREDAG

kl 10.00-10.45
Läsning – en demokratifråga

Fler och fler böcker bearbetas nu till lättläst svenska och många välkända författare skriver lättläst. Hur ser författarna själva på den språkliga utmaning som lättläst innebär? Och hur viktigt är läsning och läsförmågan för en demokrati? Syftet med lättläst är att även de som har läs- och skrivsvårigheter eller som är nya inför språket ska få tillgång till bra litteratur. Medverkar gör författarna Theodor Kallifatides, Arkan Asaad,Susanne Boll och Patrik Lundberg. Samtalet leds av Lina Nordstrand, förläggare och förlagschef.
Scen: G4

Kl 12.00-12.25
Att skriva om och för barn med funktionsnedsättning
Utifrån personliga erfarenheter samtalar författarna Ann-Charlotte Ekensten, Lotte Lannerberth och Anna Pella om vikten av mångfald i litteraturen.
Scen: Litteraturscenen, A-hallen Monternummer A01:60

kl 13.00-13.20
Lättläst om identitet och skrivande som terapeutiskt verktyg

Theodor Kallifatides

Arkan Asaad och Patrik Lundberg är två av Sveriges främsta författare för unga vuxna. Båda har skrivit om hur det är hitta sig själv trots yttre påfrestningar eller inre tankar. De använder skrivandet som ett verktyg för att bearbeta men också inspirera och stärka andra som kanske är i liknande situationer. Här i samtal med Lina Nordstrand förläggare på Vilja förlag.
Scen Biblioteks & berättarscenen, D-hallen Monternummer D02:01

LÖRDAG

Kl 11-12-00
Läsa originaltexter eller läsa lättläst?

Akademiledamot Anders Olsson, medarbetare i projektet Intensivsvenska och förlagschef Lina Nordstrand på Vilja förlag möts i en paneldiskussion om olika typer av läsning med nyanlända. Moderator: Olle Josephson.
Scen: Monternummer B01:01

kl 14.30-14.55
Därför skriver vi lättläst

Katarina von Bredow och Magnus Ljunggren reder ut vad lättläst är, hur man skriver lättläst? och varför.
Scen: Litteraturscenen, A-hallen Monternummer A01:60

SÖNDAG

Kl 14.30-14.45
Därför ger vi ut böcker på mångspråk

Utgivningen av litteratur på mångspråk har de senaste åren ökat stadigt. Här berättar förlagschef Lena Maria Nordstrand om Nypon och Vilja förlags satsning på lättlästa böcker på andra språk än svenska, och varför den är så viktig. Dessutom tipsar hon om några nyheter.
Scen: Mångspråkstorget, D-hallen Monternummer D03:01