5 tips som skapar läslust och tränar läsförståelse vid distansundervisning

Läraren, författaren och skolbibliotekarien Maria Heimer delar med sig av sina 5 bästa tips på hur du kan skapa läslust och träna läsförståelse i distansundervisningen.

 

1. Upptäck digitala bibliotek

De digitala biblioteken Ugglo och Polyglutt erbjuder e-böcker mot en kostnad. Det finns många lättlästa böcker att välja mellan. Eleverna ges också möjlighet att lyssna på böckerna. Även i appen Bibblix, kan de kan läsa e-böcker. Det finns många lättlästa böcker att välja mellan och det är gratis att läsa tre titlar. Eleverna kan välja vad de är intresserade av att läsa, till exempel läskigt, fantasy, roligt, kärlek och filmade böcker. De kan också ställa in sin ålder för att få förslag på titlar.

 

2. Ge eleverna uppdrag under läsningens gång

Ge gärna eleverna i uppdrag att under läsningens gång, exempelvis notera fem föremål som är betydelsefulla för handlingen. Efter läsningen kan eleverna skriva och berätta varför de valt ut respektive föremål och vilken betydelse det har för handlingen i boken.

 

3. Inspirera till läsning med hjälp av booktrailers

Låt eleverna titta på eller skapa egna boktrailers som de delar med sig av till varandra. På Youtube finns det många boktrailers och via webbplatsen går det också att ladda upp egna. Det finns också flera förslag på Barnens biblioteks webbplats.

 

4. Planera med hjälp av vårt arbetsmaterial

Till alla våra böcker finns arbetsmaterial att ladda ner kostnadsfritt. Materialet går både att skriva ut och att ladda ner till sin dator. Materialet är enkelt att hitta genom att titlarna står i alfabetisk ordning. Arbetsmaterialet består bland annat av läsförståelsefrågor. Arbetsmaterialet är ofta indelat i tre kategorier: på, mellan och bortom raderna, vilket underlättar för elever som behöver extra stöd. Arbetsmaterialet finns att hämta här.

! Tips på hur arbetsmaterialet kan användas på distans

Ett digitalt verktyg som passar fint för att ställa frågor och skriva svar är Padlet som är en interaktiv skrivtavla. Padlet finns både online och som app.

Utgå från frågorna i arbetsmaterialet och skriv in några utvalda frågor på skrivtavlan. Därefter kan eleverna besvara frågorna efterhand som de läst klart boken. Skrivtavlorna går att spara och sedan använda vidare i undervisningen.

För att kunna arbeta med Padlet, krävs ett konto. Det skapas enkelt med hjälp av en e-postadress, ett Facebook- eller Googlekonto. Alla användare måste skapa varsitt konto. Skapa sedan en kortlänk som du kan dela med dina elever. Tänk på att i inställningarna välja att användarna ska kunna skriva, så att de kan besvara frågorna. Du kan också välja hur det som skrivs på tavlan ska placeras. Det kan antingen placeras fritt eller på ett bestämt sätt.

 

5. Öka läsförståelsen med läsfixaren

Många elever känner till läxfixarna som består av fyra läsförståelsestrategier.

Varje strategi symboliseras av en karaktär:
Spågumman Julia
Fröken Detektiv
Cowboy-Jim
Frågeapan

Spågumman förutspår och gissar vad som ska hända sedan, Fröken Detektiv reder ut oklarheter, nya ord och uttryck, Frågeapan ställer frågor eller svarar på frågor om texten för att klargöra innehållet och Cowboy-Jim sammanfattar handlingen. Beroende på hur vana eleverna är att arbeta med dessa strategier, kan de arbeta med en eller flera utifrån den bok som de läser. De äldre eleverna kan uppleva karaktärerna som barnsliga och då fungerar det fint att enbart utgå från strategierna. Gruppen eller klassen kan sedan samtala om boken/böckerna digitalt.

 


Maria Heimer är skolbibliotekarien, läraren och författaren som i flera år arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola. Hon utsågs till ”Årets skolbibliotekarie” 2008 och skolbiblioteket som hon arbetade på utsågs 2009 till ”Årets skolbibliotek”.

Maria Heimer har bland annat skrivit böckerna Grej of the day förskolaHögläsning i förskolan – Vägledning till litteraturen, Högläsning – läsutveckling från teori till praktik och Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen.