Lättläst fakta om Covid-19 förklarar för alla

För att alla lärare och elever ska få tillgång till lättillgänglig information om viruset, nu när behovet är som störst, ger Nypon förlag ut boken Fakta om Covid-19 digitalt* och helt kostnadsfritt. Det digitala formatet gör dessutom att boken löpande kommer att uppdateras.

Världen har drabbats av ett virus. Ett nytt coronavirus som sprider sjukdomen Covid-19. Många, både unga och vuxna, känner oro och rädsla och det kan vara svårt att förklara den svåra situationen vi är i. I Fakta om Covid-19 kan läsaren på ett enkelt och begripligt sätt få reda på mer om covid-19 och vad vi kan göra för att stoppa smittan. Oro bemöts oftast bäst med fakta och med den här boken vill vi hjälpa lärare att på ett enkelt sätt prata med sina elever om Covid-19.

Varje dag snubblar vi över olika begrepp i medierna som kan vara svåra att förstå, både för barn och vuxna. Många av dessa begrepp som antikroppar, respirator, inkubationstid, myndighet och ”platta ut kurvan”, förklaras på ett lättillgängligt sätt för läsaren i den här boken, som främst vänder sig till läsare från 9 år och uppåt.

Författaren berätta mer
Författaren bakom boken är Pernilla Gesén. Hon har under 20 år gett ut mer n 50 böcker, många av dem lättlästa. Så här svara hon på frågan om varför hon skrev boken:

– Covid-19 är ett nytt virus som vi ännu vet mycket lite om. Eftersom det påverkar oss alla är det viktigt att sprida den information vi har. När jag insåg att det saknades en lättläst bok om det nya Coronaviruset bestämde jag mig för att skriva den här faktaboken.

Uppdateras löpande
Då det fortfarande är mycket vi inte vet om Covid-19, kommer boken löpande att uppdateras. På så sätt får läsaren hela tiden tillgång till den senaste informationen. Därför kommer boken inte heller gå att ladda ner utan finnas tillgänglig digitalt via länk.

Pernilla Gesén fortsätter:

– Jag önskar att den når ut till dem som behöver lättläst och faktariktig information om Covid-19. I och med att boken dessutom är kostnadsfri vill Nypon förlag och jag försäkra oss om att den verkligen når ut till alla.

Henny Holmqvist är förläggare på Nypon förlag och berätta varför hon tycker att boken behövs:

– Många barn, unga och vuxna känner stor oro över den situation vi befinner oss i. Kunskap gör det lättare att bära oro. Med den här boken vill vi ge pedagoger tillgång till en lättläst faktabok som kan hjälpa dem i arbetet med att förklara och informera.

 

 

 

 

Arbetsmaterial
Här finner du kostnadsfritt arbetsmaterial som kan hjälpa läraren och eleven till djupare samtal kring Corona-viruset och dess framfart.

Arbetsmaterial för eleven 

Arbetsmaterial för läraren

Ta del av boken här. **

 

 

 

 

 


Nypon och Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för barn, unga och vuxna. Med vår utgivning är vi störst i Sverige på lättläst. För att bidra till läsförståelse och språkutveckling för alla samarbetar vi med specialpedagoger, litteraturpedagoger, logopeder, skolbibliotekarier, lärare, språkforskare och många fler. Nypon förlag startades 2010, och 2012 började vi ge ut lättläst för vuxna under namnet Vilja förlag. Sedan 2020 är Nypon och Vilja förlag en del av studentlitteratur – Sveriges största läromedelsförlag.

*Boken går att nå via dator och surfplatta men är tyvärr inte tillgänglig via mobilen. 

** Från och med den 1 november finns Fakta om Covid-19 inte länger tillgänglig digitalt. Under 2021 kommer boken ges ut i tryckt format och finnas tillgänglig för köp hos oss och våra återförsäljare.