Lättlästnivåer på svenska

Nypon förlags lättlästa böcker på svenska är uppdelade i sex lättlästnivåer. Nivåerna är inte knutna till ålder, utan endast till läsförmåga och språklig förmåga. Så här definierar vi våra nivåer:

• Lättlästnivå 1, Lättast
• Lättlästnivå 2, Nästan lättast
• Lättlästnivå 3, Lätt
• Lättlästnivå 4, Ganska lätt
• Lättlästnivå 5, Nu flyter språket
• Lättlästnivå 6, På väg mot traditionella böcker

 

Lättlästnivå 1, Lättast
För den som knäckt läskoden och just börjat läsa.

Det är extremt lite text på varje sida, enkla ord och korta meningar. Böckerna är fulla av illustrationer som stödjer berättelsen och hjälper läsaren att komma vidare i boken. Målet ska vara att ha läst en hel riktig bok, från pärm till pärm. Då väcks lusten att läsa ytterligare en bok. Sidantal max 40 sidor.

Lättlästnivå 2, Nästan lättast
För den som behöver befästa sin läsförmåga.

Det är ett vardagsnära språk, text i korta stycken och med kort radlängd. Innehållet skildrar ofta situationer som är lätta att känna igen sig i och fokuserar på händelseförlopp. I de böcker som vänder sig till de lite lägre åldrarna finns det illustrationer på varje uppslag. Sidantal max 40 sidor.

Lättlästnivå 3, Lätt
För den som kan läsa, men kanske inte så gärna, och inte så mycket.

Språket består av välkända ord och uttryck. Handlingen är kronologisk och koppling mellan orsak och verkan tydlig. Här finns, förutom ett händelseförlopp, även personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Det finns ofta ett antal illustrationer i varje bok. Den grafiska formen innebär något större storlek på bokstäverna, lite glesare mellan raderna och bredare marginaler. Sidantal max 60 sidor.

Lättlästnivå 4, Ganska lätt
För den som kommit igång med sin läsning, men fortfarande behöver lättlästa böcker.

Här finns kapitelböcker med få eller inga illustrationer. Innehåller något svårare namn, ord och uttryck, samt lite längre meningar. Den grafiska formen är luftig med stor text. Sidantal max 100 sidor.

Lättlästnivå 5, Nu flyter språket
För en förhållandevis god men ovan läsare.

De flesta läsare med läs- och skrivsvårigheter klarar böckerna på den här nivån. De har tränat upp sin läsförmåga, men läser sällan längre texter. Därför behövs mer lättillgängliga böcker för att stimulera läsningen. Böckerna är framtagna med särskilt lättläst-fokus då det gäller språk, innehåll och grafisk form, men innebär trots allt en större utmaning för läsaren. På den här nivån presenteras en hel del grafiska romaner. Sidantal oftast över 100 sidor.

Lättlästnivå 6, På väg mot traditionella böcker
För en god men ovillig läsare.

Den tänkta läsaren av böcker på den här nivån är kanske ovillig att läsa och behöver därför lättlästa böcker som till sin form lockar till läsning. De lättlästa böckerna blir nu en inkörsport till läsning av traditionella böcker. Nypons böcker på nivå 6 är fortfarande framtagna med omsorg vad gäller just språk, innehåll och grafisk form. Inga böcker är illustrerade såvida det inte är grafiska romaner. Ofta är böckerna ganska omfångsrika sett till antal sidor.