Carsten Flink

När barn kämpar med själva avkodningen i läsningen, kräver det dubbelt så mycket av innehållet, menar författaren Carsten Flink.
– Det är det som jag strävar efter när jag skriver mina böcker. Böckerna ska vara stramt komponerade och röra sig kring en bestämd spänningskurva. Samtidigt ska de vara följsamma och engagerande, så att barnen kan identifiera sig med personerna i boken.

Hur lyckas man med detta?
Alvin, som jag huvudsakligen skriver om, är en försiktig liten kille som upplever världen, och tycker om djur. Därför är det alltid djur med i Alvin-böckerna. Och efter en dramatisk handling slutar de alltid gott. Så man blir glad inombords.

Jag har jobbat som barnboksbibliotekarie i många år och vet att barn efterfrågar ganska enkla böcker med mening och handling. Det hoppas jag de får tillsammans med Alvin och Ada och alla deras vänner.


KORT FAKTA

Född: 1955 i Köpenhamn

Bor: I skogen på ön Falster, varifrån jag kan se till Sverige (med en mycket stark kikare)

Familj: Far till fyra

Intressen: När jag inte skriver böcker, arbetar jag som historieberättare för förskole- och inskolningsbarn. Det är bara så skoj!