Elin Wägner

Författaren och journalisten Elin Wägner föddes år 1882 i en överlärarbostad i Lund. Hon var bland de första som kämpade för kvinnors rättigheter.

Elin Wägner arbetade på flera olika tidsskrifter och tidningar såsom Idun, Dagens Nyheter och den radikala kvinnotidningen Tidevarvet.  År 1908 debuterade hon med Norrtullslingan men slog igenom med Pennskaftet år 1910. I romanerna står både kvinnor och kvinnofrågor i centrum. Elin Wägner ägnade hela sin livstid åt sitt författarskap och 1944 valdes hon in i Svenska Akademien.

Under sin livstid var hon också en engagerad fredsaktivist och miljökämpe. Hon var bland annat med och grundade Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och Rädda barnen.

Elin Wägner avled den 7 januari 1949 och ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.