Henk Linskens

Foto: Ellen Meulemeester

Henk Linskens är född 1977 och är en belgisk illustratör, grafisk formgivare och författare. I hela sitt liv har Henk lockats av böcker och illustrationer, och valde därför att studera bildkonst med alternativ grafik och reklamdesign.

De flesta barn tycker det är roligt att lära sig läsa och skriva. Men alla tycker inte det, ca 10 % av alla barn har någon form av dyslexi. För dem hoppar bokstäverna på sidorna och det är svårt och jobbigt att lära sig läsa. Så var det för Henk Linskens som har skrivit och ritat den personliga berättelsen om Henke som känner sig annorlunda. För Henk Linskens hoppar bokstäverna fortfarande när han ska läsa.

Besök Henk Linskens hemsida här.