Inti Chavez Perez

Inti Chavez Perez är sexualupplysare, journalist och författare och har tidigare skrivit flera böcker om sexualfrågor. Utgångspunkten för hans arbete har alltid varit normkritik och att ifrågasätta invanda föreställningar. Inti har tidigare bland annat skrivit Respekt, en bok som vill utmana killars uppfattningar om sex och relationer.