Kim Dalsgaard

Kim Dalsgaard är en författare och illustratör från Danmark som med sin speciella stil och sina fantasifulla karaktärer blivit mycket uppskattad även i Sverige. Målet med hans böcker är att locka fram fantasin hos sina läsare.

Läs en intervju med Kim Dalsgaard här.