Redaktion

Vi jobbar på Nypon förlag!

Annette Persson, huvudredaktör Nypon förlag
annette@nyponforlag.se

Bengt Revin, controller och inköpare
bengt@nyponforlag.se

Gabriela Anusic, redaktionsassistent
gabriela@nyponforlag.se

Charlotta Fahlén, redaktör Vilja förlag
charlotta@viljaforlag.se

Henny Holmqvist, förläggare Nypon och Vilja förlag
henny@nyponforlag.se

Kevin Pedersen, redaktionsassistent
kevin@nyponforlag.se

Lena Maria Nordstrand, förlagschef Nypon förlag
lenamaria@nyponforlag.se

Lina Nordstrand, förlagschef Vilja förlag
lina@nyponforlag.se 

Mia Ljunggren, huvudredaktör Vilja förlag
mia@nyponforlag.se

Sandra Svensson, marknad, pr och kommunikation
sandra@nyponforlag.se

Sara Wåglin, huvudredaktör Vilja förlag (föräldraledig)
sara@nyponforlag.se

Vår postadress är:
Nypon förlag AB
Stortorget 11
252 50 Helsingborg

Telefon: 042-442 24 20
E-post: info@nyponforlag.se