Guider

Bilderböcker, illustrerade texter, men också ordlösa böcker s.k silent books, är böcker där historien ofta berättas genom bilder. Böckerna kan ofta användas i undervisningen för att underlätta läsning och läsarens förståelse av text. Här finns en guide till hur man kan arbeta med bilderböcker och lättlästa böcker med lite text.

Ladda ner guiden Bilden och berättelsen

Nu har vi tagit fram en guide med lite tips och riktlinjer om hur man kan använda Nypons lättlästa engelska böcker i undervisningen. Det är pedagogen och redaktören Erica Myrefelt som utvecklat guiden.
Syftet är att göra det lättare att införliva lättlästa engelska böcker i undervisningen. Guiden är kostnadsfri och kan laddas ner utan kod eller inlogg.

Ladda ner guiden Make the most of your reading