Lättlästnivåer på andra språk

Vi ger ut böcker på andra språk än svenska. Flera av böckerna på andra språk utgår från Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk A1-C2. Andra är indelade utifrån lättlästnivå 1-4. Ju högre siffra desto större utmaning för läsaren. 

NIVÅ A1
Korta texter, ca 100–600 vanliga ord, med kon- kreta och vardagsnära händelser. Bilderna stödjer texten, framför allt för de yngre läsarna. Enkla meningar med en huvudsats och i enstaka fall två huvudsatser.

NIVÅ A2
Korta enkla texter, ca 600–800 vanliga ord, med konkreta och välkända händelser. Rikligt illust- rerade för de yngre läsarna. Sammansatta meningar med två eller flera huvudsatser som binds samman med bindeord.

NIVÅ B1
Något längre texter med ca 800–1 000 ord med konkreta ämnen. För de yngre läsarna är böckerna illustrerade. Komplexa meningar som är längre och mer krävande, medan relationen mellan satserna är okomplicerad.

NIVÅ B2
Något mer komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen med 1 000–1 800 ord. Böckerna är oftast oillustrerade. Komplexa meningar med flera huvudsatser och bisatser.

LÄTTLÄSTNIVÅ 1
Extremt lite text på varje sida med enkla och korta meningar. Böckerna är ofta illustrerade med bilder som stödjer berättelsen och hjälper läsaren att komma vidare i boken. Böckerna har mellan 20–40 sidor.

LÄTTLÄSTNIVÅ 2
Språket är vardagsnära, och innehållet skildrar ofta situationer som är lätta att känna igen sig i. Text i korta stycken och med kort radlängd.
I titlarna för de yngre läsarna finns illustrationer på varje uppslag. Böckerna har cirka 40 sidor.

LÄTTLÄSTNIVÅ 3
Handlingen är kronologisk, och kopplingen mellan orsak och verkan är tydlig. Här finns även person- och miljöbeskrivningar. För de yngre innehåller boken ofta ett antal illustrationer. Böckerna har cirka 60 sidor.

LÄTTLÄSTNIVÅ 4
Kapitelböcker med få eller inga illustrationer. De innehåller något svårare namn, ord och uttryck samt lite längre meningar. Ofta luftig och stor text. Böckerna har mellan 100–120 sidor.