Vad är lix?

I Nypon förlags böcker och i vår katalog talar vi om lix, läsbarhetsindex. Det är ett sätt att mäta hur lättläst en bok är. Lix mäter hur många ord det finns i en mening, och hur långa orden är. Ju fler och längre ord, desto svårare.

Lix har blivit kritiserat bland annat utifrån att ord kan vara svåra, även om de är korta. Ordet ”julafton” anses vara svårt, eftersom det är långt (sju bokstäver) medan ordet ”ria”, alltså ett gammalt torkhus, är kort.

Men faktum är att en text som består av kortare meningar och enklare ord är mer lättläst än det motsatta. Långa meningar är ofta svårare att tolka än korta, och långa ord är ofta svårare att förstå än korta. Sedan finns det givetvis alltid undantag.

  • Lix under 30 anses vara mycket lättläst, som barnböcker
  • Lix 30-40 är lättläst skönlitteratur och populärtidningar
  • Lix 40-50 är medelsvår text, som en normal tidningstext
  • Lix 50-60 är svår text, som officiella texter ofta är
  • Lix högre än 60 är mycket svår text, byråkratsvenska, lagtexter etc.