Om lättläst

Vi har en övertygelse. Alla barn måste lära sig läsa. Genom att läsa utvecklar man sitt språk. Och språket är viktigt för att kunna förstå sig själv och sin omvärld. Ja, för att kunna göra sin röst hörd.

Lättlästa böcker är det lustfyllda sättet att träna upp läsförmågan och fylla på sitt ordförråd. Gruppen lässvaga elever är stor. De ska givetvis ha ett brett utbud av lättläst litteratur, anpassat efter deras läsförmåga, ålder och intresse.

Nypon förlag satsar på lättlästa böcker för barn, ungdomar och unga vuxna. Böcker som väcker läslust och bidrar till en nödvändig språkutveckling.

I en intervju med Liselotte Ljungberg, samtalar vår förlagschef Lena Maria Nordstrand om just lättläst skönlitteratur. Samtalet är producerat som ett avsnitt i en distanskurs i läromedelskunskap som SPSM tagit initiativ till.

Mer information finns på Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se)

Lyssna gärna på samtalet, som är cirka 15 minuter långt.