Har ett tydligt tal betydelse för språk-, läs- och skrivutvecklingen?

Svar: Ja, det tycker jag definitivt. Dels för att ett tydligt tal kan påverka självbilden, men också för att det blir lättare att skriva om man har ljudräckorna klara för sig. Om jag alltså förstår att språket inte enbart är en lång räcka av ljud utan består av olika delar, ord – stavelser – ljud/bokstäver. Att skriva är en väg till läsning är ju också oomtvistat.