Jag har en flicka i min klass som nyligen flyttat till Sverige. Hon tycks ha stannat upp i sin läs-och skrivinlärningen, och presterar som de elever som är flera år yngre. Hur hjälper vi bäst henne?

Svar: Inlärning sker ju alltid bäst i en trygg miljö, så att det är viktigt att ha nära kontakt med en vuxen som hon känner sig trygg med. Denna situation bör följas upp med en kartläggning, gärna av en specialpedagog. Föräldrarnas uppfattning om flickans utveckling bör naturligtvis tas med. Hur har språkutvecklingen sett ut på hemspråket? Eventuella syskons utveckling? Märkte de en förändring i samband med flytten?

Då det gäller just läs- och skrivinlärningen är det också av vikt att den vuxne får handledning i den första läsinlärningen. En fruktbar väg till ett fungerande språk kan ofta vara genom skrivandet – att skriva sig till läsning. Att skriva meddelanden, berättelser. De lättaste lättlästa böckerna är ju också en god väg till att känna att jag klarar detta. Jag har läst en hel bok!

Lustfyllt och lekfullt lärande främjar självförtroendet och stärker självbilden och förhoppningsvis är utvecklingen i gång.