Jag har en förberedelseklass med elever i olika åldrar (F-åk 5). Nu tänkte jag ha en period med intensivträning i läsning. Har du några råd vad jag ska tänka på?

Svar: Jag ser all språkinlärning som kommunikation först och främst. Det är i samspel med andra som mitt språk byggs och jag förstår nyttan av att kunna kommunicera. Naturligtvis måste även en kunskap om ljud, bokstäver, ord och fraser finnas som grund, men jag uppfattade det som om ni redan har den grunden.

För de yngsta finns Bokbussen med 13 olika titlar och en mycket matnyttig lärarhandledning som beskriver läsinlärningen ur flera aspekter. Med några av dessa böcker som utgångspunkt kan du sedan leta tematiskt i vår katalog/ i biblioteket efter böcker med liknande teman.

Detta för att alla ska ha liknande läsupplevelser då ni sedan samtalar, samlar ord, skriver och bearbetar. Det är just i dessa gemensamma övningar som språket riktigt börjar lyfta.

Till alla våra titlar finns kostnadsfria arbetsuppgifter att finna på hemsidan. De innehåller många typer av uppgifter – för den enskilda eleven, för gruppen, för samarbete två och två, lektionsplanering osv.