Jag har förstått rätt att ni inte ger ut böcker med enbart VERSALER till nybörjarna?

Svar: Ja, vi har valt att låta även de unga eleverna möta det skrivna språket så som det vanligtvis trycks – med gemener. Många pedagoger till de yngsta läsarna, vittnar ofta om att eleverna lärt sig läsa med hjälp av våra böcker – Rolf, Erik, Noa, Klara, Alva – alla har de visat vägen in i läsandets förtrollade värld.