Jag har tänkt starta ett tema i klassen där jag främst vill stärka de tysta flickorna. Har du några förslag på aktiviteter, böcker att läsa osv?

Svar: Starta gärna med något material för flickgrupper/ pojkgrupper, som innehåller olika typer av gruppövningar för att stärka både individen och gruppen. Här brukar till exempel studieförbunden ha bra material. Kanske även Fryshuset, Friends… Sök på nätet efter något som passar er!

Då det gäller böcker som lämpar sig för detta kan ni säkert få hjälp av er bibliotekarie att finna lämplig litteratur och av olika svårighetsgrad. Vi brukar ju också ha våra kataloger uppdelade i olika teman – Familjen, Vänskap och mobbning, Spänning och magi.

I många av dessa böcker/serier av böcker finns många modiga flickor, för identifikation och underlag för diskussioner.