Kan du ge några bra förslag på skrivövningar till de yngsta skrivarna?

Svar: Ja, gärna. De allra yngsta brukar tycka mycket om att skriva namnen på familjemedlemmarna, kompisgänget osv. Att göra jämförelser – lika, olika, långa, korta, låter så, skrivs så… Längre fram är ofta ”namndikter” uppskattade, egenskaper till varje bokstav i namnet. Och så det egna berättandet förstås, det fria skrivandet, de egna sagorna och äventyren.

För övrigt rekommenderar jag vårt material Skrivarleken som anknyter till läsförståelsestrategierna i ”En läsande klass”. De rekommenderas till något äldre elever, men jag anser att de även kan anpassas till de yngre skrivarna. Här finns en riktig skatt med olika typer av skrivövningar.