Vad kan man få för hjälp vid de nationella proven?

Svar: Detta finns med i lärarhandledningen för Nationella proven (direktiven för genomförandet). På min skola har vi tolkat det så att den hjälp eleven vanligtvis har, det vill säga om eleven oftast har en-till-en undervisning/ handledning av pedagog alternativt elevassistent, ger man den hjälpen också vid provet. Förutsatt att det dokumenteras. Sedan har man dessa uppgifter som utgångspunkt i den fortsatta inlärningen. En elev får aldrig känna sig utelämnad i en provsituation utan bör få trygg handledning på vägen.