Läs tillsammans – väl investerad tid

Närmare 25 procent av alla vuxna har det så kämpigt med sin läsning att de tycker det är svårt att läsa en vanlig dagstidning. De flesta önskar att de hade fått mer hjälp med läsningen i skolan.

Idag finns en större insikt i skolan om hur viktigt det är att alla barn lär sig läsa. Att lära ut läsning är en av skolans absolut viktigaste uppgifter. God läsförmåga är nödvändigt för att känna sig trygg och säker i ett modernt samhälle.

Skolan har kunskap

I skolan finns lärare som hjälper eleverna att träna läsning. För de elever som behöver extra stöd finns speciallärare och specialpedagoger. Och på många, men långt ifrån alla, skolor finns ett skolbibliotek med böcker.

Böcker väcker läslust

Läsning är en färdighet som måste tränas. Det behövs 5 000 timmar för att bli en god läsare. Det betyder att man behöver läsa många böcker för att träna upp sin läsförmåga. Bästa sättet är att läsa bilderböcker, barnböcker, ungdomsböcker och annan skönlitteratur med ett spännande och lockande innehåll. Då är chansen stor att man känner lust att läsa, och inte läser bara för att man kanske måste.

Föräldrar känner sina barn bäst

Om du är förälder har du en viktig roll för att uppmuntra ditt barn att läsa. Försök att ge ditt barn lite egen tid. Sitt tillsammans med en bok, läs högt, läs tillsammans, läs varannan sida … Diskutera innehållet. Är boken bra, rolig och trovärdig? Eller är den kanske inte ens värd att läsa ut?

Du känner ditt barn bäst, och kan hjälpa till att välja rätt böcker som väcker lusten att läsa. Att läsa tillsammans med sitt barn är en klok satsning för framtiden.