Lättlästnivåer

Hur lätt är en lättläst bok? Många pedagoger och bibliotekarier ställer sig frågan. Det handlar ju om att finna rätt bok till rätt läsare. Det är inte bara innehållet som ska väcka läslust. Den språkliga nivån ska också vara anpassad efter barnets förmåga. Inte för lätt, men definitivt inte för svår.

Barn och ungdomar som kämpar med sin läsning har många misslyckanden bakom sig. De har blivit uppmanade att läsa ointressanta och alltför svåra böcker. De kanske till och med har tappat tron på att en bok har något att erbjuda dem. När man som lärare eller bibliotekarie kommer med en lättläst bok, så har man inte så många chanser kvar. Den här boken måste verkligen vara rätt!

Nypon förlag har en förhoppning om att kunna hjälpa till och vägleda i sökandet efter en lättläst bok på lämplig nivå. Därför har vi nivåindelat alla våra titlar.

Nivån gäller enbart språket
Nivåindelningen ger främst en uppfattning om bokens svårighetsgrad. Om boken till sitt innehåll är lämplig, avgörs ju av läsarens egna intressen. Och om boken är rätt i ålder – ja det kan du som pedagog eller bibliotekarie bäst avgöra.

Och kom ihåg att också du bidrar till att göra en bok lättläst ur ett rent psykologiskt perspektiv. Du känner läsaren och kan presentera boken på ett sätt som lockar till läsning. Så, tillsammans gör vi böckerna lättlästa.

Våra lättlästnivåer
För att underlätta för dig att hitta rätt bok till rätt läsare finns det i anslutning till varje titel en nivåangivelse. Nivåerna skiljer sig om det är en bok på svenska, eller på något annat språk. Här hittar du våra nivåindelningar: