Lättlästnivåer

Hur lätt är en lättläst bok? Många pedagoger och bibliotekarier ställer sig frågan. Det handlar ju om att finna rätt bok till rätt läsare. Det är inte bara innehållet som ska väcka läslust. Den språkliga nivån ska också vara anpassad efter barnets förmåga. Inte för lätt, men definitivt inte för svår.

Nypon förlag har delat in alla sina lättlästa böcker i fyra olika nivåer. Nivå 1 är den lättaste. Stigande nivå innebär ökade utmaningar för läsaren.

Barn och ungdomar som kämpar med sin läsning har många misslyckanden bakom sig. De har blivit uppmanade att läsa ointressanta och alltför svåra böcker. De har tappat tron på att en bok har något att erbjuda dem. ”Varför ska jag läsa den?” När man som lärare eller bibliotekarie kommer med en lättläst bok, så har man inte så många chanser kvar. Den här boken måste verkligen vara rätt!

Nypon förlag har en förhoppning om att kunna hjälpa till och vägleda i sökandet efter en lättläst bok på lämplig nivå. Därför har vi nivåindelat alla våra titlar.

Nivån gäller enbart språket

Nivåindelningen ger främst en uppfattning om bokens svårighetsgrad. Om boken till sitt innehåll är lämplig, avgörs ju av läsarens egna intressen. Och om boken är rätt i ålder – ja det kan du som pedagog eller bibliotekarie bäst avgöra.

Och kom ihåg att också du bidrar till att göra en bok lättläst ur ett rent psykologiskt perspektiv. Du känner läsaren och kan presentera boken på ett sätt som lockar till läsning.

Så, tillsammans gör vi böckerna lättlästa.


Våra lättlästnivåer

De lättlästa böckerna är indelade i fyra nivåer. Dessa nivåer är inte knutna till ålder, utan endast till läsförmåga och språklig förmåga. Så här definierar vi våra nivåer:

  • Nivå 1, Lättast
  • Nivå 2, Nästan lättast
  • Nivå 3, Lätt
  • Nivå 4, Ganska lätt

Nivå 1, Lättast

För den som knäckt läskoden och just börjat läsa.

Det är extremt lite text på varje sida, enkla ord och korta meningar. Böckerna är fulla av illustrationer som stödjer berättelsen och hjälper läsaren att komma vidare i boken. Målet ska vara att ha läst en hel riktig bok, från pärm till pärm. Då väcks lusten att läsa ytterligare en bok. Sidantal max 40 sidor.

Nivå 2, Nästan lättast

För den som behöver befästa sin läsförmåga.

Det är ett vardagsnära språk, text i korta stycken och med kort radlängd. Innehållet skildrar ofta situationer som är lätta att känna igen sig i och fokuserar på händelseförlopp. I de böcker som vänder sig till de lite lägre åldrarna finns det illustrationer på varje uppslag. Sidantal max 40 sidor.

Nivå 3, Lätt

För den som kan läsa, men kanske inte så gärna, och inte så mycket.

Språket består av välkända ord och uttryck. Handlingen är kronologisk och koppling mellan orsak och verkan tydlig. Här finns, förutom ett händelseförlopp, även personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Det finns ofta ett antal illustrationer i varje bok. Den grafiska formen innebär något större storlek på bokstäverna, lite glesare mellan raderna och bredare marginaler. Sidantal max 60 sidor.

Nivå 4, Ganska lätt

För den som kommit igång med sin läsning, men fortfarande behöver lättlästa böcker.

Här finns kapitelböcker med få eller inga illustrationer. Innehåller något svårare namn, ord och uttryck, samt lite längre meningar. Den grafiska formen är luftig med stor text. Sidantal max 100 sidor.