Välkommen till Nypon förlag!

Vi på Nypon har en övertygelse, och det är att alla måste lära sig läsa. Genom att läsa utvecklar vi vårt språk. Med språkets hjälp kan vi sätta ord på våra tankar och känslor. Därmed kan vi göra vår röst hörd och blir aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Att läsa böcker ger inte bara ett språk, vi får också möjlighet att ta del av andra människors tankar och känslor. Genom att läsa blir vi helt enkelt både klokare och mer toleranta.

Och vägen till god läsförmåga går via skönlitteratur. Bra berättelser väcker både läslust och läsvilja. Därför ger Nypon ut lättläst skönlitteratur.

Nypon förlag startades 2010 och idag är vi Sveriges största förlag för lättläst. Sedan 2012 har vi under namnet Vilja förlag en utgivning även för vuxna.

Pedagogiskt material
Vi arbetar långsiktigt för att öka läsförståelsen i Sverige och för att göra alla barn, unga och vuxna till goda läsare. Som ett komplement till vår utgivning av lättläst litteratur har vi också pedagogiskt material. Det består av språkmaterial för förskolan samt språkstimulerande material för elever i grundskolan som kämpar extra för att utveckla sin läs- och skrivförmåga.

Lättläst för alla
Våra lättlästa böcker fungerar för bland annat dyslektiker och elever med lässvårigheter som vill läsa en riktigt bra bok. Böckerna passar också för de som har svenska som andra språk. De flesta böckerna finns också tillgängliga som talböcker och till varje bok finns det specialframtaget arbetsmaterial.

Lättläst för livet

Vårt syfte är att ge ut böcker som väcker läslust och öppnar dörren till nya världar. Vi vet att läsning gör att vi utvecklar vårt språk. Med språkets hjälp kan vi sätta ord på tankar och känslor, göra vår röst hörd och bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Tillsammans kan vi göra mycket
Vi har nära samarbeten med specialpedagoger, litteraturpedagoger, logopeder, skolbibliotekarier, lärare, språkforskare och många fler. För oss står lättläst och språkutveckling i centrum och du är en betydelsefull länk i kedjan. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket! Vill du vara med? Släng iväg ett mail eller kom förbi oss i Lund och säg hej!

Lena Maria Nordstrand,
Redaktionschef

Du hittar oss på FacebookInstagram samt i vår blogg.