Om barns språkutveckling

Vissa barn behöver stöd i sin språkutveckling. Detta är en daglig och tuff utmaning för alla de yrkesgrupper som arbetar med barn.

Vi på Nypon förlag har som ambition att erbjuda bra och flexibla material som underlättar i såväl utredning och kartläggning som i det språkutvecklande arbetet med varje enskilt barn.

För pedagogerna i förskolan finns dokumentationsmaterialet TRAS. Det finns också en handbok (SOL) med idéer och tips kring hur man arbetar med att utveckla de språkliga färdigheter som finns representerade i TRAS-schemat.

För skolbarnen finns olika bildbaserade spel som stimulerar fonologi, artikulation/munmotorik, grammatisk förmåga, ordförråd, avkodning och eget berättande. Det finns också ett antal språkliga test som berör en rad olika språkliga områden.