Pedagogiskt material för förskolan

Vi på Nypon förlag är medvetna om att grunden till språkutvecklingen läggs redan i förskolan. Därför satsar vi på ett utbud av pedagogiskt material för de allra yngsta. 

Vi har den största respekt för de förväntningar som finns på arbetet i förskolan, här ska lek och allvar blandas och utgöra grunden till barnens fortsatta lärande. Därför har vi nu samlat produkter och pedagogiskt material för att erbjuda den bästa lärmiljö till de barn som du möter i ditt arbete.

Många av våra artiklar är baserade på lekfullhet, där leken är en grogrund för språket, särskilt i samspel med vuxna.  Vi har också en hel del textlöst material och matematikprodukter som tack vare sin utformning går att använda även med barn med ett annat modersmål än svenska.

 

Här kan du se pedagogiskt material för förskolan

Beställ vår katalog med pedagogiskt material kostnadsfritt här

TRAS
Vi har också materialet TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) som är ett forskningsbaserat material som tar hänsyn till flera olika språkliga aspekter i barnets utveckling. Allt från det egna talet till förmågan att förstå och tolka uppmaningar eller innebörden av en saga. Materialet är ett verktyg för förskolans personal i att följa varje enskilt barns språkliga utveckling. Det gör man genom att observera och sedan notera färdigheterna i en språkcirkel. Med TRAS som metod får man vägledning och struktur i det pedagogiska arbetet.

Här hittar du allt material i TRAS