Pedagogiskt material för förskoleklass och lågstadiet

Alla elever är olika. De har sina styrkor och utvecklingsmöjligheter. Det märks kanske extra tydligt när man arbetar med elever i de yngre årskurserna.

Som du säkert känner till så är Nypon Sveriges största specialförlag för utgivning av lättlästa böcker. Vi månar särskilt om de elever som möter extra utmaningar i skolan. Av den anledningen presenterar vi här pedagogiskt material som är framtaget med tanke på dem som upplever att läsning, skrivning och matematik är lite kämpigt. Som lärare strävar du efter att skapa en optimal lärmiljö i klassrummet. Vi hoppas att du kan se Nypon förlag som en resurs i ditt arbete.

Det material du hittar här på vår hemsida är valt så att det finns möjlighet till anpassning efter kunskapsnivån hos eleverna. Vi hoppas att det ska stimulera flera sinnen och väcka lust att lära.

Här kan du se allt pedagogiskt material för grundskolan.

Funderar du över något som du tror att en erfaren specialpedagog kan svara på? Då har du chansen att fråga vår medarbetare, specialpedagogen Ullabritta Engström. Hon har en lång och omfattande erfarenhet av att arbeta med barn och unga i behov av extra stöd och stimulans.

Gå till frågeformuläret här.