Stabilare och lugnare barn

Precis som att kunna läsa, är det grundläggande att kunna fungera bra tillsammans med andra människor. Därför är det viktigt att känna igen sina egna och andras känslor och att kunna tolka och hantera dem. Det här är en förmåga som kan tränas upp med Stegen och Skolstegen.

Genom att träna empati och konfliktlösning hos yngre barn, finns det möjlighet att förhindra konflikter på sikt. Språket är det viktigaste verktyget i samspelet med andra. Därför passar material som Stegen och Skolstegen så bra tillsammans med språkmaterial och lättlästa böcker. Tillsammans skapar det en helhet för att stimulera barn i deras språkutveckling.

Stegen
Materialet Stegen hjälper barnen i förskolan att bli förberedda inför den kommande skolstarten. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 understryks betydelsenav att man på förskolan medvetet och strukturerat tar tillvara barns naturliga lust att lära. Det är i förskolan som grunden till det livslånga lärandet läggs.  Stegen är ett material för förskolan som syftar till att stödja ohc stimulera barns lärande och viktiga färdigheter.

Läs mer om Stegen här.

Skolstegen
Materialet Skolstegen stärker viktiga färdigheter i skolgången för barn i förskoleklass och årskurs ett. Skolstegen är ett undervisningsupplägg som syftar till att stödja och stimulera just barns sociala och emotionella utveckling. Och innehåller en rad olika områden, som färdigheter för lärande, empati och känslohantering.

Läs mer om Skolstegen här.