Stabilare och lugnare barn

Precis som att kunna läsa, är det grundläggande att kunna fungera bra tillsammans med andra människor. Därför är det viktigt att känna igen sina egna och andras känslor och att kunna tolka och hantera dem. Det här är en förmåga som kan tränas upp med StegVis.

Det finns olika material för förskolor och skolor i arbetet med social och känslomässig träning. De flesta som arbetar med barn i förskolan känner igen sig i StegVis. Det är en metod som strukturerar och konkretiserar det arbete som redan pågår i alla förskolor.

Genom att träna empati och konfliktlösning hos yngre barn, finns det möjlighet att förhindra konflikter på sikt.

Språket är det viktigaste verktyget i samspelet med andra. Därför passar material som StegVis så bra tillsammans med språkmaterial och lättlästa barn- och ungdomsböcker. Tillsammans skapar det en helhet för att stimulera barn i deras språkutveckling.

StegVis är en bearbetning av den amerikanska förlagan Second Step och används av cirka 50 000 skolor runt om i världen.