Nypons digitala format

E-böcker
Nypons e-böcker finns att köpa hos Adlibris och Bokus. De går också att låna från biblioteken eller via exempelvis Bibblix. De flesta är i pdf-format. Men många finns nu också som e-pub-filer.

Ljudböcker
Alla Nypons böcker finns inlästa som digitala böcker av Inläsningstjänst, ILT. Har din skola abonnemang hos ILT, kan du lätt få tillgång till inläsningarna. Du hitta även vårt utbud av ljudböcker via Ugglo. Flera av våra böcker finns också som ljudböcker på CD. Du hittar dem här.

Inläsningstjänst
De flesta skönlitterära svenska böcker från Nypon förlag finns inlästa som Full-Daisy. Det betyder att de finns som text-, ljud- och bildfiler. Har din kommun avtal med ILT kan du använda Daisyfilerna kostnadsfritt. Läs mer på www.inlasningstjanst.se