Det outsagda mellan barn och föräldrar

Just nu pågår projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar. Det är Handikappförbunden som tagit initiativ till det. De vill uppmärksamma hur barn med funktionsnedsättning försöker ”skydda” sina föräldrar från olika typer av svårigheter.

Många barn försöker undvika att tala med sina föräldrar om sina problem för att inte göra dem oroliga. Föräldrarna kanske blir ledsna när de ser att deras barn har det svårt i relationen med kompisar och liknande. Och barnen kanske upplever att föräldrarna önskar att de var som alla andra. Många gånger tar barnen tar ett ansvar som de inte skulle behöva ta.

”Dottern vill vara med dem som ringde. Men hon säger inte det för hon vill inte göra sin mamma ledsen.”

Citatet är ett barns beskrivning av vad som hände i en scen under en forumteaterövning. Övningen ingick i en workshop som Det outsagda mellan barn och föräldrar nyligen anordnade. 30 barn, unga och vuxna från hela landet deltog. De diskuterade och gestaltade tankar och situationer som barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar berättat om i intervjuer med projektet.

Projektet fortsätter att intervjua och samtidigt producera animerade filmer. Filmerna tillsammans med berättelser, information, barnlitteratur med mera kommer att ligga på webben när projektet är slut.

På bloggen Det outsagda mellan barn och föräldrars finns mer att läsa om projektet. Alla som vill kan kommentera och diskutera.

/ Lena Maria Nordstrand, förläggare Nypon förlag