Engelskan är en expressväg ut i världen

Böcker översatta av Hedda Friberg-Harnesk

Hedda Friberg-Harnesk har alltid älskat det engelska språket – från det att hon läste ut sin första engelska bok på gymnasiet till arbetet som docent i engelsk litteratur.

Numera arbetar hon bland annat med att översätta Nypon och Vilja förlags lättlästa böcker till engelska.

Redan i skolan var Hedda intresserad av det engelska språket.
– Det var en stor känsla då man i gymnasiet kunde läsa sin första hela bok på språket. Senare levde och arbetade jag inifrån engelskan, i USA, i tretton år. Minns glädjen då jag fick ett hederspris för min första längre dikt på det nya språket.

Innebär en del utmaningar
Hon har arbetat som översättare sedan 80-talet och senare även som docent i engelsk litteratur på Mittuniversitetet. Numera, sedan pensionen, översätter hon lättlästa böcker från svenska till engelska. Att översätta lättläst innebär en del utmaningar berättar Hedda.
– Det är utmanande att översätta snyggt och engagerande inom de ramar som den lättlästa litteratur kräver. Särskilt knepigt kan det vara att stå emot ett favoritord som är alldeles för långt eller abstrakt för att fungera.

”Engelskan är en expressväg ut i världen”
För Hedda är det inte bara själva språket som intresserar utan också litteraturens roll i mötet mellan olika kulturer. Hedda menar att engelskan är en expressväg ut i världen. På engelska kan man nå väldigt många människor, det gäller även lättlästa böcker.
– För att underlätta kulturmöten behövs lättläst litteratur och översättningar av den. Ju fler språk som lättläst översätts till, desto fler möjliga möten.

Att se kulturmöten som något positivt
Ju fler möjliga möten, desto lättare kan det vara att se kulturmöten som något positivt. Den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie menar att det engelska ordet för översättning, translation, kommer från latinet och betyder ungefär ”bearing across”, berättar Hedda.
– Rushdie, som verkligen vet vad det vill säga att korsa gränser, har sagt att han och andra, som har ”burits över” världen – och det måste inkludera alla dem som migrerat, flytt, utvandrat, invandrat − är ”översatta människor”. Han hävdar envist att trots att det ofta sägs att något alltid går förlorat i översättning, så står också alltid något att vinna!

Text: Sandra Svensson