Flera goda skäl till att använda Nypons arbetsmaterial

Inte nog med att Nypons lättlästa böcker är bra att använda i undervisningen, speciellt i klasser där många inte har svenska som modersmål. Till de flesta av böckerna finns också ett arbetsmaterial att ladda ner från Nypons hemsida – helt gratis. En som dragit nytta av detta i sin undervisning är Maria Bertilsson, erfaren lärare på Eriksboskolan i Göteborg.

– Det var ett besök av författaren Ann-Charlotte Ekensten som inspirerade, berättar Maria. Vi hade jobbat mycket med djur då, och Ann-Charlotte har ju skrivit en hel del böcker om djur. Ann-Charlotte berättade om det arbetsmaterial som tagits fram till hennes och andras böcker, och som finns på Nypons hemsida.

Ett naturligt steg

– Då föll det sig naturligt för mig att plocka in det i undervisningen, och det har slagit väl ut. Även min kollega Marie Gustavsson har god erfarenhet av arbetsmaterialet.

Eriksboskolan, byggd i början på 70-talet, ligger i en av Göteborgs förorter. Här går drygt 260 elever, och precis som i Marias andraklass har de flesta eleverna ett annat modersmål än svenska.
– Den andelen har dessutom ökat de senaste åren, säger Maria.

De enskilda orden

Det innebär att när klassen ska läsa en ny bok, så börjar Maria med att gå igenom enskilda ord ur texterna.
– Vi får börja där, konstaterar hon. Alla vet inte alltid vad de till synes enklaste ord betyder. Jag skriver upp dem på tavlan och så pratar vi om dem. Sedan får barnen läsa själva boken.

Alla löser samma uppgifter

Hur jobbar klassen sedan med arbetsuppgifterna?
– Tack vare Inläsningstjänst behöver vi inte klassuppsättningar av alla böcker, ändå kan barnen läsa och lyssna till samma bok på sin läsplatta. Det innebär att alla sedan har samma uppgifter att lösa, och då kan de dessutom föra en diskussion om arbetet. För jag tycker det är viktigt att barnen får igång en dialog, pratar med varandra och hjälper varandra.

Samma grundupplägg

Uppgifterna i Nypons arbetsmaterial skiftar lite från bok till bok, men grundupplägget, tre olika delar, är alltid detsamma. Så här beskriver Maria dem:
– Det första är att man kan hitta i texten för att direkt kunna svara, frågor som: ”Vad kallas rådjurets ungar?” Andra frågor kräver att man mer måste läsa mellan raderna för att komma fram till svaret. Det finns också frågor där man måste fundera och formulera själv; man måste utveckla sina egna tankar.

Sedan finns det ju en annan stor fördel med arbetsmaterialet:
– Det är så bra att de här arbetsuppgifterna finns färdiga att använda mellan varven. Det är skönt att veta att det finns bra arbetsmaterial lättillgängligt och som fungerar. Det sparar så mycket tid åt mig.

Barnen kör igång direkt

Vad tycker då barnen själva?
– Det känns som att de tycker om det. De kör ju igång direkt när det är dags att jobba. Ofta börjar vissa av dem med en gång att prata med varandra om vad de hittar, hur de tänker och vad de skriver.

Text & bild: Peter Birgerstam

 

Du hittar arbetsmaterialen här!

Marias tips på hur man tränar svenska med barn som har annat modersmål

  • BILDER! Konkretisera vad ni pratar om i samband med nya ord. Visa bilder på föremål. Prata om bilders innehåll.
  • VARIATION! Barn är olika. Se till att det finns böcker och uppgifter för olika intressen.
  • FILM! Koppla gärna en passande film till ett aktuellt ämne. Kombinationen bild-ljud och ibland textremsa berör många sinnen.