Gratis arbetsmaterial till alla böcker

Det ska vara enkelt att använda Nypons lättlästa böcker i klassrummet och som läromedel. Därför har vi tagit fram kostnadsfritt arbetsmaterial till alla titlar. Materialet består dels av en lärarhandledning, dels av arbetsuppgifter för eleverna.

Nypon förlag har sedan starten 2010 alltid publicerat ett unikt arbetsmaterial med tydlig koppling till varje nyutgiven skönlitterär bok. På så sätt har den nya boken tillsammans med arbets- materialet utgjort ett underlag för att arbeta med lättläst i klassrummet.

Arbetsmaterialen tas fram av lärare och specialpedagoger som själva använder lättläst i undervisningen. En hel del av arbetsmaterialen utgår från genrepedagogiken och tar fasta på cirkelmodellen.

Alla arbetsmaterial ligger tillgängliga här på Nypon förlags hemsida. Du når dem utan kod eller inlogg. Ladda ner materialen till din egen dator, eller skriv ut dem, gång på gång på gång …

Vi hoppas att detta ska uppmuntra till att använda också lättlästa böcker i klassrummen.

Du hittar alla arbetsmaterial här.