Jag är en boknörd!

Det var oundvikligt med en mamma på bibliotek. Varje eftermiddag satt jag där och läste. Och det gör jag fortfarande, alltid och överallt.

Konstvetenskap och fotografi var huvudämnen i min utbildning och jag började min redaktionella karriär som bildansvarig vid ett förlag. Bild och text hänger ihop och snart reflekterade jag lika mycket över texten som bilden. Sedan dess har jag arbetat som redaktör och förläggare och under de senaste åren som litterär agent.

Berättelser uppstår inte av sig själv. Det krävs författare och illustratörer med stor talang och hårt arbete för att en idé ska förvandlas till en färdig bok som underhåller, berikar och gör oss klokare. Och i gengäld måste förlag och agenter skapa de bästa förutsättningarna för det kreativa arbetet och se till att så många som möjligt hittar till boken. Att tillsammans med författare, illustratörer och formgivare se en bok växa fram och att få ge stöd i det arbetet är något av det roligaste man kan göra.

Det finns inget bättre än att se en ung läsare fullständigt sjunka in i en bok och försvinna bort till en annan värld. Då vet man att de kommer att vilja återvända till den känslan fler gånger i livet. Det är en upplevelse som alla borde ha rätt till även de som av olika anledningar har svårt med läsningen eller kanske inte har fått möjlighet att lära sig läsa. Att läsa och skriva utvecklar vår förmåga att tänka och förstå oss själva och andra och är en av demokratins grunder.

Det arbete som Nypon och Vilja förlag gör tillsammans med sina författare och illustratörer är därför oerhört viktigt och jag känner mig glad och stolt över att jag ska få vara en del i arbetet med att inkludera fler i den gemenskap som läsning på alla sätt erbjuder.

/ Henny Holmqvist