Jobba med Alla katter har AST i klassrummet

Två pedagoger som arbetar i särskolan har läst och arbetat med boken Alla katter har AST i klassrummet. Här berättar de om sina erfarenheter av att arbeta med boken:

Vi hade höga förväntningar på denna bok då våra elever och vi är så förtjusta i boken Alla hundar har ADHD. Vi vuxna läste boken enskilt först och diskuterade vilka saker som några av våra elever kan känna igen sig i, vilket var många och hur vi skulle hantera det. För att se vilka förkunskaper eleverna har så fick alla elever var sin tankekarta som såg ut på följande sätt:

Vad tänker du på när du hör AST?
Asbergers syndrom?
Autism?

 

Eleverna svarade: Har aldrig hört detta, förkylning, permobil, rullstol, teckenspråk, någon som har svårt med något, Cp-sjukdom med flera.

Detta visar på behovet att läsa denna bok och göra eleverna medvetna om att det finns olika svårigheter. När vi jämför med elevernas förkunskaper om ADHD så blir skillnaden tydlig. En av oss vuxna läste boken vid två tillfällen och den andra skrev.

Våra elever var mycket aktiva under läsningen genom diskussioner. De kommenterade kring att det är svårt att vara i grupp och att prata. De pratade också kring att ha överkänsliga sinnen. De gav egna exempel. Flera av eleverna fastnade kring specialintresse, starkt behov av rutiner, gillar inte vikarier med mera.

Detta var en bok som engagerade eleverna och det var härligt att höra dem att ge egna exempel. Vi hade också någon elev som kände igen sig och tittade på den vuxne som skrev för att bli bekräftad utan att säga något.

En vecka efter boksamtalet
En vecka efter vi läst boken fick eleverna göra en ny tankekarta om vad de tänker på när de hör AST? Det var någon som tog upp känsliga sinnen, att de inte gillar höga ljud och att de behöver lugn och ro. Detta visar på att vi har mer att jobba vidare kring denna funktionsnedsättning.

Detta är en bok som man kan använda i utbildningssyfte i arbetslag eller på hela skolan. Denna bok ger tankeställare som är enkla att ta till sig och den kan med fördel användas ofta. Om vi fick önska skulle vi vilja ha en liknande bok kring ADD, men vilket djur som skulle symbolisera det är en utmaning. Kanske skulle det behövas olika djur så som sköldpadda, sengångare och växelvarma djur.

Läs mer om boken Alla katter har AST här…