Kirsten Ahlburg – berättare på båda sidor sundet

Kirsten Ahlburg har skrivit lättläst i 32 år, och är en av de 100 mest utlånade författarna på svenska bibliotek. Hennes böcker om Noa och Alva har väckt läslust hos många nybörjarläsare.

Kirsten Ahlburg, en av Danmarks mest produktiva författare, gillar att jobba med Nypon och Vilja förlag.
– De får fler och fler att känna igen lättlästa böcker som en väg till att finna läsglädje, säger hon.
Här svarar hon på några frågor om sig själv och sitt arbete.

Varför skriver du lättläst?
– Det finns en stor grupp barn, unga och vuxna som har glädje av böckerna. Det gäller både nyanlända och infödda med lässvårigheter. Den gruppen ska erbjudas goda läsupplevelser, information och kunskap som alla andra.

Vem skriver du för? Ser du en specifik karaktär framför dig?
– Jag har skrivit lättläst i 32 år, för barn i både låg- och högstadiet samt för unga vuxna med lässvårigheter. När jag skriver om till exempel Noa, som vänder sig till lågstadiebarn, då ser jag Noa framför mig. Jag känner mig som honom och minns min egen barndom.

Hur känd är du i Sverige?
– Där är jag mest känd som författare av lättläst. Över 50 av mina böcker har getts ut i Sverige, och på biblioteken är jag med på listan över de 100 mest utlånade författarna. Det finns både lärare och föräldrar som skriver om mig på sina bloggar, och några av dessa har jag dessutom kontakt med. Jag har också fått mail från svenska barn, och det gläder mig alltid.

Har lättläst litteratur fått högre status på senare år?
– Helt klart finns det ett stort intresse för lättläst i både Sverige och Danmark. Böckerna blir oftare recenserade, och köps in i allt större upplagor till både skolor och bibliotek. Jag vet inte om de fått högre status, men de blir lästa – och det är det viktigaste!

Vilken betydelse har förlag som Nypon och Vilja för att öka kunskapen om lättläst som genre?
– Båda förlagen gör ett stort arbete för att sprida kännedom om lättläst. De deltar på bokmässor, de publicerar kända författare från flera länder, de deltar på konferenser, de reser utomlands för att möta såväl förlag som författare, de finns på Facebook och andra sociala medier. Allt detta sammantaget gör att de får fler och fler att känna igen och glädja sig över lättlästa böcker, som en väg till att finna läsglädje.

Är det skillnad på att skriva lättläst för barn och för vuxna?
– Ja, skillnaden är stor. Skriver du lättläst för barn som håller på att lära sig läsa finns det ju många små ord som
barnen känner igen och som är lätta att läsa. Skriver du samma ord i en text riktad till en vuxen nyanländ är risken stor att hen inte förstår dem, då det är småord – som ”va”, ”jo”, ”öh”, ”alltså” – som helt enkelt är svåra att förklara. Sedan är ju ämnena också väldigt olika.

 

PETER BIRGERSTAM