Lättläst för alla – men särskilt för dem som behöver lite extra stimulans

Nypon förlag har på kort tid blivit Sveriges största förlag för lättläst. Vi har en övertygelse om att alla barn, unga och vuxna måste lära sig läsa. Var och en efter sin förmåga och sina förutsättningar. 

Vi delar vår övertygelse med alla pedagoger, bibliotekarier och andra som möter dagens unga. Därför arbetar vi tillsammans för att få fram de mest läsvärda och bäst utformade lättlästa böckerna.

Vet vad vi talar om
Våra lättlästa riktlinjer bygger på vetenskaplig grund. Vi följer aktuell forskning och fångar upp vad som anses rätt och riktigt vid de svenska universiteten. Böckerna är också specialpedagogiskt granskade innan de når ut till läsarna. Vi vill undvika språkliga svårigheter som begränsar läsflytet. Vi låter också skolbibliotekarier och andra med kunskap om vad som väcker läslust, vara med och fatta beslut om vilka böcker vi ska ge ut.

Värt att läsa
Ambitionen är att alla ska vilja läsa lättlästa böcker, men de ska vara särskilt läsvärda för dem med lässvårigheter. Nedan ger vi några, men det finns en lång rad andra kriterier som inte går att visa så här enkelt.

Vill du veta mer om våra lättlästa riktlinjer, hör gärna av dig.

Lena Maria Nordstrand, Förlagschef
lenamaria@nyponforlag.se


5 000 timmar
Professor Ingvar Lundberg har sagt att det tar 5 000 timmar att bli en god läsare. Läsning är en färdighet som måste tränas. Bästa sättet att träna läsningen är att läsa av lust. Därför är det viktigt att det finns ett stort utbud av lättlästa böcker för alla åldrar och intressen.

LIX, varför det?
Alla böcker från Nypon förlag har ett lixvärde. Ju lägre lixvärde desto kortare ord och färre ord i varje mening. Det är en lite omdiskuterad metod. Men vi menar att tillsammans med många andra parametrar, så visar det att Nypons böcker är lättlästa.

Gultonat papper
Studier visar att det är lättare att läsa på ett gultonat papper, än på ett papper som är kritvitt. Den svagt gula bakgrunden ger en behagligare kontrast för ögat vilket påverkar läsningen positivt.

Bilder förklarar
Det är en gammal sanning att en bild säger mer än tusen ord. Ibland behövs det illustrationer för att förklara eller förtydliga något i texten. Därför är det ofta illustrationer också i böcker för lite äldre elever.

Ny sida – ny start
Att bläddra eller byta sida när man läser är ett avbrott. Det kan vara svårt att komma vidare i texten efter det. Därför är vi noga med att aldrig låta en mening fortsätta från en sida till en annan. Läsaren ska kunna ta en paus efter varje sida.

Rytm i texten
Korta meningar som enbart består av huvudsatser är svårt att läsa. Man blir till slut andfådd. Det är viktigt att variera meningarnas längd, använda kommatering och konjunktioner för att skapa ett behagligt läsflyt.

Luft mellan raderna
Om det är för tätt mellan raderna finns det en risk att blicken glider ner från den övre raden till den som är nedanför. Därför är Nypons text satt med lite större radavstånd. Vissa elever är också hjälpta av att läsa med en läslinjal.