Lusten att arbeta med lättläst: Glädjen i litteratur

Att ge alla möjlighet att få ett språk och bli delaktiga i samhället är en stark drivkraft för mig i mitt arbete. Men också att alla, oavsett förutsättningar, ska få uppleva glädjen och skönheten i litteratur.

Arbetet med att anpassa en text till lättläst är en spännande utmaning. Det är en avvägning mellan att texten ska bli tydlig och tillgänglig, och att den samtidigt ska utmana läsaren en aning och kittla fantasin. Forskning har visat att texter där läsaren förstår 90–95 % av orden är det ultimata. Då blir man sporrad att utveckla sitt språk.

Själv blir jag sporrad av att vara med och utveckla en rad spännande berättelser i lättlästgenren. Att vara lyhörd för författarens röst och språk och samtidigt på bästa sätt försöka anpassa texten till målgruppen, så att läsaren kan ta till sig berättelsen och får lust att läsa vidare.

Mia Ljunggren
redaktör och projektledare