Mångspråk på bibblan

Behovet av lättläst på fler språk än svenska ökar stadigt. Därför har Nypon och Vilja förlag det senaste året gett ut böcker på flera språk.

Anna Sallenman_Mångspråkshyllan_01_fotograf Tina Löweborg
Biblioteken spelar en nyckelroll i det allt viktigare mångspråksarbetet. Anna Sallenman, bibliotekarie i Svedala, berättar om sitt arbete med det som kommit att kallas mångspråk, och där lättläst spelar en stor roll:

Då jag började min anställning var man i färd med att bygga upp en pool med mångspråksmedier för barn och unga, för att tillgodose de behov som fanns i modersmålsundervisningen i kommunen. Man hade kartlagt behovet och börjat köpa in medier baserat på de språk som fanns på skolorna i kommunen. Under året som gick tog kommunen emot många nyanlända, och behovet förändrades mycket på kort tid. Nya användargrupper med nya språk, som persiska och dari, tillkom och biblioteken har fått anpassa satsningarna på. Vi har till exempel satsat extra på att köpa in böcker med parallelltext (samma berättelse på svenska och ett annat språk), och mycket lättläst på svenska, både för barn och för vuxna.

Arbete på bred front
Vi arbetar på bred front för att nå ut med det vi erbjuder. Skolor och förskolor lånar ur vår Mångspråkspool, vi hjälper till med förmedlingen, och informerar personalen om vad som finns. Vi bjuder även in grupper med SFI-studenter och språkintroduktionsklasser för visning av biblioteket och medier. Vi har i samarbete med ABF ett språkcafé varannan vecka under terminstid för alla som vill träna svenska. Det är positivt att så mycket har hänt på kort tid med utgivningen på andra språk. Nu finns ett större utbud och det kan gå mycket fortare att få hem böcker.

PETER BIRGERSTAM